Sammen søker studentmedarbeidere

For the position of Student activity host (Studentaktivitør) we also accept English speaking applicants. See English description here.

Vi styrker staben for å tilrettelegge enda bedre for sosiale tiltak med hovedfokus på å motvirke ensomhet blant studenter. Stillingene vil være viktige bidragsytere til at studentene i Bergen skal ha en god og sosial studietid selv om mye foregår digitalt. I den forbindelse utlyser vi flere studentmedarbeiderstillinger, til forskjellige områder i vår organisasjon. 

Vi søker deg som 

  • Kan arbeide selvstendig og være selvgående 
  • Liker å ta initiativ og ta kontakt med ukjente 
  • Er kreativ og kan bidra med egne ideer 
  • Er komfortable med å både skrive og snakke norsk og engelsk 
  • Bidrar til et positivt arbeidsmiljø 

Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og lønn etter avtale. 

Søknadsfrist: søndag 13. juni 2021 

Varighet: ut desember 2021 

Stillingsprosent: 20 % per stilling 

 

Studentaktivitører 

Sammen leter etter utadvendte og handlekraftige studentmedarbeidere som ønsker å arrangere ulike sosiale tiltak, og bidra sosialt selv. Våre studentaktivitører setter i gang fysiske og digitale lavterskeltilbud for studentene i Bergen, og vi søker flere aktivitører for å kunne øke tilbudsmengden. Studentaktivitørene vil bli godt kjent med alle våre tjenesteområder og samarbeide tett med andre studentmedarbeidere. 

Vi ser etter selvstendige og selvgående studentaktivitører, som tar initiativ og tenker utenfor boksen om hvordan vi kan bedre våre aktivitetstilbud og nå ut så bredt som mulig.  

 

Kommunikasjonsmedarbeidere 

Sammen sin kommunikasjonsavdeling er på jakt etter engasjerte kommunikasjonsmedarbeidere som kan gjøre Sammen sine tilbud kjent på tvers av alle studiestedene i Bergen. Du vet å bruke digitale kanaler og sosiale medier på en effektiv og kreativ måte for å nå ut til flest mulig studenter. Du har gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner, og du har gjerne erfaring med ulike sosiale medier. 

De nye stillingene vil særlig ha fokus på å synliggjøre Sammens aktivitetstilbud, og holde informasjon om aktivitetene oppdatert på nettside og i relevante kanaler. 

 

Boligmedarbeidere 

Sammen Bolig ser etter initiativrike boligmedarbeidere som skal hjelpe til med administrative og praktiske oppgaver tilknyttet våre boliger. Vi har mange nye tiltak og aktiviteter, også rettet spesifikt mot våre beboere, og du vil bidra med å gjøre disse kjent for beboerneDu vil også få i oppdrag å følge opp studentenes behover ved de fysiske fellesarealene utendørs og innendørs på studentboligene, og hjelpe Sammen med å være et godt vertskap for studenter som bor hos oss.  

 

Studentmedarbeider informasjonssenter 

Sammen søker etter studentmedarbeidere som kan bemanne våre informasjonssenter, og bidra til å gjøre studentene kjent med våre tilbud og tjenester. Vi får daglig mange spørsmål om alle våre tjenesteområder, og du vil være mange studenters første møte med Sammen som velferdsorganisasjon og bli godt kjent med alle våre avdelinger. Du er åpen og imøtekommende, og opptatt av å yte god service. 

 

Kontakt 

Om du har spørsmål om en eller flere av stillingene kan du kontakte kommunikasjonssjef Marita Monsen på epost marita.monsen@sammen.no eller telefon 93808222. 

 

Om Sammen 

Sammen er Studentsamskipnaden på Vestlandet, og vi driver boliger, barnehager, treningssentre, kafeer, helsetilbud og karriere- og rådgivningstjenester. Vi skal sammen med utdanningsinstitusjonene tilby studentene på Vestlandet et godt og tilpasset velferdstilbud. 

Vår visjon er: SAMMEN for studentene på Vestlandet 

Verdi: VI BRYR OSS! 

Søk her

Studenter