Sammen søker studentmedarbeidere

Vi styrker staben for å tilrettelegge enda bedre for sosiale tiltak der hovedfokuset er å motvirke ensomhet blant studenter. Stillingene vil være viktige bidragsytere til at studentene i Bergen skal ha en god og sosial studietid selv om mye foregår digitalt. I den forbindelse utlyser vi flere studentmedarbeiderstillinger.

Søknadsfrist er utløpt

Bomiljøkoordinatorer 

Sammen Bolig ser etter initiativrike bomiljøkoordinatorer som skal hjelpe til med sosiale tiltak i våre boliger. Vi vet at det er mange av våre beboere som kjenner på ensomhet i disse dager, og det ønsker vi å gjøre noe med i form av ulike tiltak. Vi vet det er viktig for den psykiske helsen at man trives der man bor. Så vårt ønske er å gi beboerne mange muligheter til å skape trygge nettverk, og finne gode venner. Sammen skal være et godt vertskap for studenter som bor hos oss. 

Det er en fordel om du bor i en av våre boliger. 

Søknadsfrist: Fortløpende 
Varighet: Ut juni 2021, med muligheter for forlengelse 
Stillingsprosent: 25 % per stilling 

 

Prosjektkoordinator 

Sammen søker en systematisk og strukturert prosjektkoordinator som kan holde iog koordinere alle de ekstra tiltakene som blir iverksatt på tvers av Sammen sine tjenesteområder. Du vil jobbe med administrative oppgaver hvor kjennskap til blant annet budsjetthåndtering og referatskriving vil være viktig. 

Søknadsfrist: Fortløpende 
Varighet: Ut juni 2021, med mulighet for forlengelse 
Stillingsprosent: opptil 50 % 

 

Kommunikasjonsmedarbeidere 

Sammen sin kommunikasjonsavdeling er på jakt etter engasjerte kommunikasjonsmedarbeidere som kan gjøre Sammen sine tilbud kjent på tvers av alle studiestedene i Bergen. Du vet å bruke digitale kanaler og sosiale medier på en effektiv og kreativ måte for å nå ut til flest mulig studenterDet er en fordel om du har gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner, og du har gjerne erfaring med ulike sosiale medier. 

Søknadsfrist: Fortløpende 
Varighet: Ut juni 2021, med mulighet for forlengelse 
Stillingsprosent: 20 % per stilling 

 

Studentaktivitører  

Sammen leter etter handlekraftige studentmedarbeidere som ønsker å arrangere ulike sosiale tiltak og å bidra sosialt selvVåre studentaktivitører skal sette i gang fysiske og digitale lavterskeltilbud for studentene i Bergen. Studentaktivitørene vil bli godt kjent med alle våre tjenesteområder og samarbeide tett med andre studentmedarbeidere. 

Søknadsfrist: Fortløpende 
Varighet: Ut juni 2021, med mulighet for forlengelse 
Stillingsprosent: 20 % per stilling 

 

Om Sammen

Sammen er studentsamskipnaden på Vestlandet, og vi driver boliger, barnehager, treningssentre, kafeer, helsetilbud samt karriere- og rådgivningstjenester. Vi skal sammen med utdanningsinstitusjonene tilby studentene på Vestlandet et godt og tilpasset velferdstilbud. 

Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og lønn etter avtale. 

Vår visjon er: SAMMEN for studentene på Vestlandet. 
Verdi: VI BRYR OSS! 

Søk her

Studenter