Stemmeleie og kommunikasjon

Språkbruken til Sammen skal være enkel og direkte.

Korte konsise setninger og tekster, ikke utbroderende eller komplisert.

Tonen skal være vennlig og hjelpsom - med et glimt i øyet når det er rom for det. Fremstå ukomplisert, frisk og trygg.

Tilbakemeldinger og kommentarer

Sammens kommunikasjon bør oppfordre, eller legge til rette for involvering og dialog med studentene. Gjerne med mulighet for brukerne til å kommentere og gi respons direkte, som studentene er vant med fra sosiale medier.