Papir

Papirets egenart defineres gjennom overflaten, farge og tykkelse/vekt. Her følger noen enkle retningslinjer for å ivareta kvaliteten gjennom alle Sammens trykksaker.

Profilpapir

Sammens profilpapir er i hovedsak MultiArt Matt, et mattbestrøket papir. En trefri høybestrøket kvalitet, for krevende trykksaker med tekst og bilder. Papiret belagt med et sjikt for å forbedre overflateegenskapene og gi mer detaljert og mer fargesterk trykkgjengivelse enn hva et ubestrøket papir evner. Papiret har en svært jevn og matt overflate.

Det kan også benyttes ubestrøket papir som f.eks. Soporset offset, Multi Offset eller de ubestrøkne kvalitetene til Multi design. Naturfarget kartong kan også brukes til f.eks. esker og kartonger.

Unngå bestrøkne og glansete papirkvaliteteter

Papirtykkelser

I Sammens brosjyrer kan det eksempelvis benyttes Multiart Silk 240g til omslag og 130g til innmat. Visittkort og omslagsmapper kan typisk trykkes på 350g, brevark på 115g. Gramvekter oppgitt her er eksempler og er å betrakte som retningsgivende og bør vurderes i hvert enkelt tilfelle ift. trykksakens størrelse og omfang.

Miljø

Sammen har en klar miljøprofil og skal tilstrebe å alltid benytte miljømerket papir. MultiArt Silk er merket med den offisielle nordiske miljømerkingen, Svanemerket.

saman-papir-01.jpg
saman-papir-02.jpg
saman-papir-03.jpg