Logo

Som hovedregel benyttes primærversjon av logo på hvite profilflater. På flater der bruk av farge ikke er mulig, anvendes fortrinnsvis grå logo på hvite flater – ved mørke eller svarte flater benyttes hvit versjon av logoen.

Logoversjoner

Som hovedregel benyttes primærversjon av logo på hvite profilflater. På flater der bruk av farge ikke er mulig, anvendes fortrinnsvis grå logo på hvite flater – ved mørke eller svarte flater benyttes hvit versjon av logoen.

HOVEDVERSJONER

Klikk her for Trene Sammen logoer

Logo orange

sammen-logoversjoner-01.png

Brukes kun på hvite flater.

Last ned RGB CMYK 

Logo grå

sammen-logoversjoner-02.png

Kan brukes på lyse flater, også på hvit bunn.

Last ned   

Logo hvit

sammen-logoversjoner-03.png

Kan brukes på mørke flater. Også orange.

Last ned 

TILLEGSVERSJON

Logo sort

sammen-logoversjoner-04.png

Brukes kun når farger ikke er tilgjengelig.

Logo med merkantilt navn.

sammen-logoversjoner-05.png

Det er laget ferdige versjoner av alle fargevarientene hvor det merkantile navnet (Studentsamkipnaden på Vestlandet) er satt under logoen.

Disse kan brukes ved behov.

Last ned RGB CMYK 

Bruksregler logo

For at logoen skal fremstå tydelig og med god lesbarhet, er det viktig at den ikke blir forstyrret for mye av andre grafiske elementer eller blir benyttet i for liten størrelse.

Friområde

Under er det definert et minimum friområde rundt logoen som i de aller fleste tilfeller vil gi nok luft. Minimum mengde luft rundt logoen må sees i sammenheng med logoens størrelse. Jo større logo jo mer luft. Luften er lik bredden på n-en i logoen. I noen spesialtilfeller er friområdet ikke mulig å overholde (for eksempel små logobanner, visse profilartikler etc.).

sammen-bruksregler-logo-01.png

 


Minimumsstørrelse

For at logoen skal fremstå lesbar og tydelig er det også viktig at den ikke anvendes mindre enn i 60 pixler bredde for skjermbasert grafikk og minimum 10 mm bredde for trykk/print. Eventuelle unntaksvise avvik fra minimumsstørrelsen må eventuelt avklares og godkjennes av kommunikasjonsavdelingen.

sammen-bruksregler-logo-02.png


Størrelsesforhold i logo med avdelingsnavn og konseptuelle ord

Som hovedregel skal Sammen fremstå som primær avsender i alt kommunikasjonsmateriell. Hovedversjon av Sammen-logo som visuell avsender også for avdelinger. I tillegg kan logo kombineres med avdelingsnavn der det er hensiktsmessig.

For å gjøre det enkelt å ha riktige proposjoner av støttetekster tilknyttet logo er det laget følgende størrelsesforhold.

x = bredden på bokstaven “n”     y = tykkelsen av en veritkal stolpe i bokstaven “m”     z = tykkelsen på den avsluttende “seriffen” i n-en.

sammen-storrelsesforhold-logo-01.png

Avdelingsnavn settes da som tekst i Montserrat Medium under logo høyrejustert, i fargen Sammen-grå. Bokstavhøyde (x-høyde) på Avdelingsnavnet tilsvarer tykkelsen på den avsluttende “seriffen” i n-en ( z ).

sammen-storrelsesforhold-logo-02.png

Avstanden fra logo til avdelingsnavn skal alltid være tykkelsen av en veritkal stolpe i bokstaven “m” ( y )

Konseptuelle ord som kan settes sammen forran logo for å indikere hvilken avdeling som er avsender settes på følgende måte: Ordet settes alltid som tekst i Montserrat light foran Sammen-logoen. høyden på bokstavene skal være lik logoens høyde (lik X-høyde). Mellomrommet mellom ordet og logoen tilsvarer tykkelsen av en veritkal stolpe i bokstaven “m” ( y ).

Logoen kan etter behov kombineres enten med avdelingsnavn (a) eller konseptuelt ord (b) . De kan også kombineres (c)

sammen-storrelsesforhold-logo-03.png

sammen-storrelsesforhold-logo-04.png

sammen-storrelsesforhold-logo-05.png

 

Skiltmal størrelsesforhold

For at skilting skal framstå mest mulig likt må det følges felles retningslinjer for utforming av skilt. Disse retningslinjene er generelle. Opplever man utfordringer ved fasader/flater  som gjør at man ikke kan følge disse retningslinjene, må disse utfordringene løses
individuelt og avklares med komunikasjonsavdelingen til Sammen.

sammen-skiltmal-logo-01.png


Retningslinjer:

– Skiltformatet skal minimum ha en “marg” rundt logo m/tekst som tilsvarer bredden på bokstaven “n” i logoen (X) Se “friområde” på side 5.

– Skal bokstavene settes rett på veggen skal man ha minimum samme friområde rundt logoen/tekst. Denne løsningen anbefales hvor det er teknisk mulig da det i de fleste tilfeller er estetisk penere.

Ellers følges samme regler på skilt som avsnittetet om størrelsesforhold i logo med avdelingsnavn og konseptuele ord på side 6.

Det gjelder samme regler for skilt med kun logo (a), skilt med logo og avdelingsnavn (b). Skilt med konseptuelt navn og logo (c),
og skilt med konseptuelt ord, logo og avdelingsnavn. (d)

sammen-skiltmal-logo-02.png

sammen-skiltmal-logo-03.png

sammen-skiltmal-logo-04.png

sammen-skiltmal-logo-05.png


Eksempler skiltmal

Her vist som eksempel direkte på vegg (a.) og variant foliert på plate. (b.)

LOGO_Sammen_RGB.svg

saman-eksempler-skiltmal-01.png

saman-eksempler-skiltmal-02.png

saman-eksempler-skiltmal-03.png
saman-eksempler-skiltmal-04.png