Foto

Foto for Sammen skal være direkte og i størst mulig grad realtistiske (ikke arrangerte).

Bildene bør inneholde studenter, helst tett på motivet. Synliggjøre tilstedeværelse og fokus på studiehverdagen. Visuelt bør bildene være estetiske, men ikke romantiserte fremstillinger.

Bildene må vise at mennesker er sammen i det de gjør. Det bør alltid være flere mennesker i samhandling på bildene (minimum to personer). Formatet bør være horisontale/panorama. Tenk at hovedessensen av motivet er mot midten av bildet. Dette pga. responsive nettsider hvor bilder blir skalert i størrelse og utsnitt og senter i bildet står mer eller mindre fast.

saman-foto-01.jpg