Farger

Konsekvent og riktig fargebruk er svært viktig for at Sammens profil skal fremstå tydelig og gjenkjennelig i alle sammenhenger og medier. For at en farge skal gjengis optimalt, må den defineres i det systemet som best svarer til mediet. Men forskjellige medier har ulike fargemuligheter, derfor må det påregnes et visst avvik i fargegjengivelsen i ulike medier.

Aktuelle fargesystem

Konsekvent og riktig fargebruk er svært viktig for at Sammens profil skal fremstå tydelig og gjenkjennelig i alle sammenhenger og medier. For at en farge skal gjengis optimalt, må den defineres i det systemet som best svarer til mediet. Men forskjellige medier har ulike fargemuligheter, derfor må det påregnes et visst avvik i fargegjengivelsen i ulike medier.

Skjermfarger

RGB: skjermfarger som oppgis i verdier fra 0 til 255. Fargene blandes optisk av primærfargene rød, grønn og blå.

Heksadesimal-/webfarger: skjermfarger som hovedsaklig benyttes ved design av nettsteder. Fargene oppgis i sekssifrede heksadesimaler av primærfargene rød, grønn og blå.

Trykkfarger

4-farge/CMYK: De fleste trykksaker for Sammen inneholder bilder og trykkes i 4-farge/CMYK. CMYKfarger består av ulike andeler av trykkfargene Cyan, Magenta, Yellow og Black. Sammens orange profilfarge består av for eksempel av 65% Magenta og 100% Yellow (60M/100Y).

PMS: Pantone-farger (Pantone Colour Matching System, PMS) er spesialblandede trykkfarger. Gir vanligvis den mest presise fargegjengivelsen på trykk.

Farger til folie, maling og lakkering

Farger for foliering er oppgitt i 3M Scotchcal Series 100 og Avery. Maling er oppgitt i NCS fargesystem. Mens farger for lakkering er oppgitt i RAL.

Det er pr. dd. kun hovedfargene som er oppgitt til folie, maling og lakk. Om det er behov for slike fargekoder til støttefargene må eventuelt dette avklares og godkjennes av kommunikasjonsavdelingen.

Profilfarger

Sammens profilfarger er delt inn i to nivå. Profilfarger og støttefarger. Profilfargene omtales som Sammen Orange og Sammen Grå. Den orange profilfargen (logofargen) skal alltid benyttes i 100%. Den grå kan benyttes i ulike prosentgraderinger, frå helt mørk til lys grå. Nedenfor finner du fargekoder for hovedfargene definert i de mest relevante fargesystemene.

Profilfarger 01.png saman-profilfarger-02.png

Sammen Orange skal alltid brukes i 100%

Sammen Grå kan benyttes i raster. Dvs, i 10-100 prosent av originalfargeni 100%

Støttefarger

Sammen’s støttefarger skal supplere profilfargene når det er behov for flere farger utover disse. Men støttetfargene skal kun anvendes i begrenset omfang og skal ikke dominere profilflater.

Nedenfor finner du fargekoder for støttefargene definert i de mest relevante fargesystemene.

saman-stottefarger-01.png saman-stottefarger-02.png saman-stottefarger-03.png
saman-stottefarger-04.png saman-stottefarger-05.png saman-stottefarger-06.png
saman-stottefarger-07.png

Alle støttefargene kan brukes som raster. Dvs, i 10-100 prosent av originalfargen.

Bekledning

Ved trykk på tekstiler skal man holde seg til fargepaletten til Sammen. Her gjelder følgende regler. På Hvite (tilnærmet hvite) tekstiler brukes orange logo med grå undertekst. På alle andre farger brukes hvit logo på mørke profilfarger og grå logo på lyse profilfarger.

saman-stottefarger-tekststiler-01.png saman-stottefarger-tekststiler-02.png
saman-stottefarger-tekststiler-03.png saman-stottefarger-tekststiler-04.png
saman-stottefarger-tekststiler-05.png saman-stottefarger-tekststiler-06.png
saman-stottefarger-tekststiler-07.png saman-stottefarger-tekststiler-08.png
saman-stottefarger-tekststiler-09.png

Sammen Fargepalett

saman-stottefarger-tekststiler-palett-01.png saman-stottefarger-tekststiler-palett-02.png
saman-stottefarger-tekststiler-palett-03.png saman-stottefarger-tekststiler-palett-04.png saman-stottefarger-tekststiler-palett-05.png saman-stottefarger-tekststiler-palett-06.png
saman-stottefarger-tekststiler-palett-07.png saman-stottefarger-tekststiler-palett-08.png saman-stottefarger-tekststiler-palett-09.png