Eksempler

Eksempler på bruk av manualen.

Formspråket

Formspråket domineres av åpne oversiktlige hvite eller mørkegrå flater. Det dominerende uttrykket skal være ryddig og oversiktlig. Enkeltelementer kan ha et dynamisk uttrykk, formene kan gjengis både som utsnitt og rotert 2- og 3-dimensjonalt.

Konseptuelle ord sammen med logo kan legges med gjennomslag rett på bilde. Da trengs det nødvendigvis ikke en sammen logo til som avsender på samme flaten.

saman-formsprak-01.jpg

Merkantilt

Manual om Sammens merkantile trykksaker må oppdateres når det er laget et tilstrekkelig utvalg av profilbærere.