Profilmanual

Denne profilmanualen gir en innføring i bruk og forvaltning av Sammens visuelle identitet. Retningslinjene skal sikre at vår visuelle identitet fremstår ensartet og i tråd med de tanker og ideer som ligger til grunn for profilen.

Ved eventuelle spørsmål eller behov for alternative format, ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen på informasjon@sammen.no.

Vår visuelle profil

En synlig, tydelig og enhetlig visuell profil er viktig for å profilere Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen), og for å kommunisere verdiene vi står for. Den er felles og samlende for alle avdelinger i organisasjonen, og skal sikre et enhetlig og profesjonelt inntrykk av Sammen over tid. En visuell profil handler om helhetstenkning og gjenkjennelse, og dette bør gjenspeiles i konsekvent kommunikasjon i de forskjellige mediene over tid.
Profilen består av logo, farger, typografi og grafiske elementer. Denne profilmanualen skal fungere som en bruksanvisning for disse elementene, og inneholder i tillegg informasjon om papirkvaliteter samt noen eksempler på hvordan profilen kan implementeres på ulike flater.
Vår profil skal være med på å gjøre oss synlig og profesjonell for studenten på Vestlandet, egne ansatte og eksterne målgrupper som oppdragsgivere, samarbeidspartnere og publikum generelt. En samlet identitet er viktig for å presentere Sammen som en tydelig og viktig velferdsorganisasjon!