Personvern for Sammen

Versjon 19.11.2021

Hvem er behandlingsansvarlig 
Denne personvernerklæringen gjelder når Sammen – Studentsamskipnaden på Vestlandet behandler personopplysninger om deg. 

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi innhenter og behandler personopplysninger fra deg. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og medlemshistorikk. 

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Sammen er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med norsk lov. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes. 

 
Hva er formålet 
Formålet med informasjon vi samler inn er å kunne gi studenter og andre kunder så gode tjenester som mulig. Ved å samle inn data om deg holder vi oversikt over hvilke medlemskap, leieforhold og avtaler du har med oss. 

 
Hva er de registrertes rettigheter 
Sammen er forpliktet til å følge gjeldende regler om personvern jf. norske lover. Disse gir deg rett til å: 

 • Trekke dine samtykker 
 • Få personopplysninger slettet 
 • Får uriktige personopplysninger slettet 
 • Få innsyn i personopplysninger som er lagret. 
 • Den enkelte har rett til å få utlevert personopplysningene sine og å lagre disse på en privat enhet til videre og personlig bruk. 
 • Den enkelte har rett til å flytte, kopiere eller overføre personopplysningene sine fra en virksomhet til en annen 
 • Klage til Datatilsynet dersom du mener Sammen ikke håndterer dine personalopplysninger på lovlig måte. 

 
Hvilke personopplysninger behandles  
For å kunne levere så gode tjenester som mulig til deg, samler vi inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. 

Dette kan være:  

Fødselsnummer, navn, telefonnummer, epostadresse, postadresse, studentnummer og kjønn i forbindelse med at du registrerer deg som kunde eller bruker av våre tjenester. 

Brukernavn og passord for tilgang til våre tjenester. 

Betalings- og fakturainformasjon, samt informasjon om kundekonto(er). 

Ved bruk av våre helsetjenester vil det kunne lagres pasientdata, men kun i våre journalsystemer. Data behandles i henhold til helselovginingen.  

 Nettside:  På nettsiden vår har vi informasjonskapsler for å kjenne deg igjen, blant annet slik at når du har besøkt nettstedet vårt en gang, så skal du slippe å velge studiested hver gang du bruker nettsiden. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som sammen.no. Når du bruker våre tjenester, lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss. På nettstedet sammen.no logger vi helt anonymt informasjon om alle besøkende ved bruk av Google Analytics. Google Analytics hjelper oss bedre å kunne forstå hvordan våre brukere benytter nettstedet, for statistikk, for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på nettsiden, og for at vi kan tilpasse sidene optimalt til deg som bruker. 

 Chat:  For å kunne hjelpe kunden best mulig tilbyr vi chat via en chatbot-løsning. Chat-dialogen med oss er anonym. 

 Nyhetsbrev: Det er mulig å abonnere på nyhetsbrev fra Sammen. For at vi skal sende e-post til riktig person, må vi registrere e-postadresse. Disse opplysningene deles ikke med andre virksomheter, og slettes når vi får beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta informasjon fra oss. 

 

Hvor hentes opplysningene fra 

Har du et kundeforhold til Sammen utover å betale semesteravgift, oppsummerer vi under hvilke persondata vi samler inn, behandler og lagrer av de avtaler/kontrakter du har inngått. 

 • Leietakere i studentbolig: Gjennom å undertegne husleiekontrakt gir du Sammen rett til å behandle og lagre persondata.

 • Medlem hos Trene Sammen: Gjennom å undertegne treningsavtale gir du Sammen rett til å behandle og lagre persondata.

 • Brukere av Sammens helsetjenester og helsefond: De tjenestene som faller innunder helselovgivningen (pasientjournalloven) behandles i henhold til denne lovgivningen, og holdes adskilt fra Sammens øvrige data. Brukere av rådgivningstjenester og kurs, gir gjennom avtale/kurspåmelding samtykke til at Sammen samler inn persondata.

 • Brukere av Sammens barnehager: Opptak skjer gjennom kommunenes barnehagesystemer, og følger kommunens retningslinjer.

 • Sammen Mat&Drikke:

Kunder nettbestilling: Når man registrerer seg på en av våre sidrer for bestilling av mat og drikke på nett, gir det Sammen rett til å behandle og lagre dine persondata. Opplysninger som hentes kan brukes til å gi deg relevante tilbud. 

Bedriftskunder: Når en bedrift undertegner en avtale for kjøp av tjenester til sine ansatte, gir det Sammen rett til å behandle og lagre persondata til ansatte som er knyttet til avtalen. 

Lojalitetsordning: Når man velger å registrere seg som fordelskunde på våre serveringssteder, gir det Sammen rett til å behandle og lagre dine persondata. 

Spørreundersøkelser

Sammen vil av og til sende ut spørreundersøkelser til kunder som har registrert sin e-postadresse hos oss, med det formål å få tilbakemelding på våre tjenester. 

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene  
Der du har et kundeforhold til Sammen, utover å betale semesteravgift, krever vi at du oppgir personopplysninger. Det gjelder kundeforhold som for eksempel leie av studentbolig og søknad om støtte fra helsefond. Der du må oppgi personopplysninger til oss, vil vi informere om dette spesifikt idet du inngår et kundeforhold eller søker om økonomisk støtte. 

Utleveres opplysningene til tredjeparter  
Sammen benytter seg av underleverandører for å levere, utvikle og forbedre tjenestene våre. Disse underleverandørene har ikke tillatelse til å benytte personalopplysninger for andre formål. Underleverandørene blir da databehandlere og Sammen forblir behandlingsansvarlige. Sammen inngår databehandleravtaler med alle databehandlere som mottar, behandler og lagrer personopplysninger fra Sammen. Informasjon deles ikke med andre med mindre du har gitt ditt samtykke. 

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene 
Data lagres i Norge eller innen EU/EØS. Vi tar vare på dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen. Deretter slettes alle opplysninger utover de opplysninger som bokføringsloven og eventuell særlovgivning (eks. pasientjournalloven) krever lagret.  

 

Hvilke rettigheter har den registrerte 
Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse. Du kan kontakte oss om du ønsker innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret. Du kan også be om sletting eller utlevering av data. 

 

Hvordan sikres opplysningene 
Vi har en rekke sikkerhetstiltak, både fysiske, tekniske og administrative, som benyttes for å sikre vår infrastruktur og stille krav til vårt personell. Sammen har en IT-driftsmodell hvor noen systemer driftes på egenhånd, men vi har også overlatt drift av noen systemer til eksterne parter. Vi bruker eksterne konsulenter til deler av arbeidet, også på noen systemer som driftes internt. Når eksterne parter behandler personopplysninger på våre vegne stiller vi krav til at sikkerhetsmekanismer er etablert. 

 

Kontaktinformasjon 
Om du har spørsmål om personvernerklæringen eller annet kan du gjerne ta kontakt med oss. 

Vår kontaktinformasjon er 
Sammen - Studentsamskipnaden på Vestlandet, Parkveien 1, 5007 Bergen 
Telefon: 55 54 50 00 
 
E-post: Har du spørsmål om personopplysninger, kan du sende e-post til informasjon@sammen.no og merke den med "Personopplysninger". 
 

Web: www.sammen.no