Er du medlem i Sammen?

Vi er en samskipnad som jobber for at studenter på Vestlandet skal få en flott studietid

Du er medlem dersom du har betalt semesteravgift ved noen av disse studiestedene:

Når du har betalt semesteravgiften får du tilgang til alle Sammen sine tilbud. Vi driver treningssentre, barnehager, helsetjenester, boliger, kafeer med mer. Noen av tjenestene våre er gratis for deg som student, og prisene forøvrig skal være konkurransedyktige og rimeligst mulig for studenter.

Alt vårt overskudd går tilbake til dere studenter, og i styret vårt har studentene flertall og styrelederen er også en student.

Sammen med utdanningsinstitusjonene arbeider vi for å utvikle det helhetlige læringsmiljøet for studenter på Vestlandet. Ved å tilby gode velferdsordninger og et fagtilbud av høy kvalitet, vil vi i samarbeid gjøre Vestlandet til et attraktivt sted å studere.

Vi har også samarbeid med Bergen kommune, Vestland Fylkeskommune og Bergen Næringsråd. Bergen kommune bidrar også med økonomisk støtte til drift av Sammen Psykisk Helsetjeneste (SPH).