Mangfold

Vi vil tilrettelegge for inkluderende og mangfoldige studentsamfunn.

Vi er opptatt av at studentene og kollegaene våre blir sett og respektert som den de er, og vi støtter Pride i arbeidet for et mer mangfoldig samfunn. 

Psykisk helse
Mange studenter sliter med ensomhet, stress og press i studietiden. Derfor ønsker vi å støtte og legge til rette for at studentene skal finne tilhørighet både faglig og sosialt.  

Mindre ulikhet
Vårt formål er å sikre like muligheter og inkludering for alle - uavhengig av bakgrunn og sosioøkonomiske forutsetninger. Vårt fokus på likhet gjelder både for studenter og våre kollegaer.
Les mer i vår strategi

Hva gjør vi?
Vi tilrettelegger for inkluderende og sosiale miljøer i boligene, treningssentrene, kafeene og alle andre kontaktpunkter vi har med studentene våre. Her er noe av det vi gjør:

  • Barnehagene våre har mangfold og inkludering i årsplanene sine
  • Nybyggede treningssentre har HEN-garderober
  • Inkluderingskurs for studentorganisasjoner
  • Markerer Pride med regnbuefarger hos alle våre lokasjoner i juni
  • Deltar i Pride-paradene sammen med kollegaer og studenter

Veien videre
Til tross for at vi har fokus på mangfold og inkludering i hverdagen, har vi fortsatt en vei å gå. Vi ønsker å bli enda mer inkluderende og aksepterende organisasjon i fremtiden, og har derfor en tverrfaglig gruppe, bestående av studenter og ansatte, som bidrar med forbedringsforslag gjennom hele året.

Alle har rett til å være den man vil og elske hvem man vil🌈

MicrosoftTeams-image (35).png