Les mer om Studentsamskipnaden på Vestlandet - Sammen

Vi er en samskipnad som jobber for at studenter på Vestlandet skal få en flott studietid

Sammen er en samskipnad for studenter som betaler semesteravgift til disse lærestedene:

Når du har betalt semesteravgiften får du tilgang til alle Sammen sine velferdstilbud. Vi driver treningssentre, barnehager, helsetjenester, boliger, kafeer med mer. Noen av tjenestene våre er gratis for deg som student, og prisene forøvrig skal være konkurransedyktige og rimeligst mulig for studenter. Alt vårt overskudd går tilbake til dere studenter, og i styret vårt har studentene flertall og styrelederen er også en student. Les mer om Sammen sitt styre her.

Sammen med utdanningsinstitusjonene arbeider vi for å utvikle det helhetlige læringsmiljøet for studenter i Bergen. Ved å tilby gode velferdsordninger og et fagtilbud av høy kvalitet, vil vi i samarbeid gjøre Bergen til en attraktiv studieby.

Studentsamskipnaden på Vestlandet ble en realitet 01.01.2017 etter en fusjonsprosess mellom Studentsamskipnaden i Bergen (SiB), Stord Haugesund (SSH) og Sogn og Fjordane (SISOF). Det nye merkenavnet Sammen ble lansert i august 2017.