Fortsatt fornøyde studenter

Årets brukerundersøkelse viser at kundetilfredsheten blant studentene er høy, til tross for en liten nedgang siden forrige gang den ble gjennomført.

Det er første gang Sammen - Studentsamskipnaden på Vestlandet deltar i undersøkelsen. Sammenligningene med tidligere år er basert på Studentsamskipnaden i Bergen sine resultater.

Sammen er blant samskipnadene med høyest kundetilfredshet, om lag på samme nivå som Studentsamskipnaden i Trondheim og Stavanger, men noe under Studentsamskipnaden i Agder. Den totale kundetilfredsheten til Sammen er i 2019 blitt målt til 70 poeng, som er en nedgang på et poeng, som ble oppnådd av SiB i 2015.

Undersøkelsen viser at Sammen har meget gode relasjoner til de yngste studentene (18-23 år, KTI på 72-74 poeng). Resultatene viser at relasjonen forringes og i aldersgruppen fra 28-34 år er tilfredsheten på middels gode 66 poeng. Det kan være mange grunner til dette, men studentenes behov endres over tid, og de går inn i nye livsfaser. Andre årsaker kan være at studentene etter hvert tar tilbudene for gitt, og at de kan gå lei av visse tilbud.

KTI er noe lavere i regionene enn i Bergen, noe som til dels skyldes tilbudene (omfang og bruksmønster), kjennskap til tilbudene og omdømme. Fusjonen og navnebyttet kan ha medført at Sammen fremstår mindre tydelig for en del studenter. En relativt stor andel av studentene i regionene bruker ingen eller bare én av tjenestene våre, og da gjerne kaféene. Det er naturlig nok vanskeligere å bygge sterke relasjoner til disse. Bruksomfanget er klart minst i Førde og Stord, noe KTI er sterkt påvirket av.  

Tilfredsheten blant internasjonale studenter har en negativ trend og brukertilfredsheten har fra gått ned fra 69 poeng i 2013 til 66 poeng i 2019. Nedgangen fra 67 poeng i 2015 til 66 i dag skyldes en stor nedgang i kundetilfredshet blant studentene på NHH, der nedgangen er på hele på 8 poeng. På UiB og HVL har tilfredsheten økt fra 2015 til i dag.    

Undersøkelsen viser at det er en sterk sammenheng mellom omdømme og styrken på kunderelasjonene (KTI), noe som betyr at Sammen må jobbe på to fronter. Levere gode tilpassede tjenester til fornuftige priser, og kommunisere godt til studentene om dette. I tillegg er det viktig å vise hva organisasjonene er, står for og hva som skiller den fra alternativene.

Resultatene av brukerundersøkelsen er blitt grundig presentert i Sammen sine virksomhetsområder, og alle de negative og positive tilbakemeldingene er til stor hjelp når vi skal forbedre og opprettholde tjenestene og tilbudene våre. 

Brukerundersøkelse Sammen 2019