Våre samarbeidspartnere

Arbeidet for bærekraftig utvikling er en fellesinnsats.

MicrosoftTeams-image (5).png

For å klare å jobbe målrettet mot en bærekraftig verden er vi avhengige av solide partnerskap.

Vi i Sammen samarbeider derfor aktivt med en rekke samarbeidspartnere, rettet mot å styrke en rekke ressurser og virkemidler som trengs for å nå bærekraftige mål.

Miljøfyrtårn

Sammen har vært medlem av Miljøfyrtårn siden 2014. Dette er en anerkjent virksomhet som fungerer som et verktøy for sertifisering og miljøledelse, og ikke minst som hjelper alle sine medlemmer med en grønn omstilling.

Innsatsområdene innebærer energiforbruk, avfallshåndtering, transport og innkjøp. Som medlem av Miljøfyrtårn jobber vi systematisk opp mot disse hovedområdene, som til gjengjeld hjelper oss med å oppfylle en rekke områder knyttet til FNs bærekraftmål. Gjennom deres hovedkontormodell har Sammen oppnådd 18 sertifiseringer.

Grønt Punkt Norge

Som et resultat av vår miljøfyrtårnsertifisering har Sammen inngått et medlemskap i Grønt Punkt Norge, en organisasjon som sikrer norske bedrifter et produsentansvar for å gjenvinne sitt emballasjebruk. Sammen sitt medlemskap innebærer det som kalles for et kontrollmedlem. Dette betyr at vi kan overvåke miljøstatusen til våre leverandører.

Klimapartner

Sammen inngikk i 2016 et samarbeid med Klimapartnere Vestland som tilbyr et viktig partnerskap for grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon. Som et resultat av dette deltar Sammen i et nettverk med en rekke andre bedrifter for å dele erfaringer og kunnskap med hverandre. Dette partnerskapet innebærer også at vi som bedrift leverer inn en årlig rapport om miljøregnskap.

PlastSmart

I 2020 ble Sammen medlem av nettverksorganisasjonen PlastSmart, et prosjekt avholdt av Bergen Næringsråd som aktivt jobber for å redusere bruken av plast. Gjennom medlemskapet utgir PlastSmart tilgang til ulike metoder og maler som skal iverksette og styrke plasthåndtering.

SiNett

SiN er et nasjonalt innkjøpssamarbeid for studentkafeer og serveringsvirksomhet. Gjennom deres fokus på FNs bærekraftmål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon, stiller de en rekke bærekraftige krav til sine leverandører. Sammen sitt samarbeid med SiN forsikrer derfor at samtlige leverandører opprettholder en standard innen miljø og etisk handel og produksjon. SiN sørger også for å legge til rette for klimasmart mat og emballasje, reduksjon av matsvinn, bedre avfallshåndtering, og større fokus på innkjøp av sertifiserte produkter.