Bærekraftig bygg

Sammen ønsker å bidra til å redusere klimaendringer, og vektlegger dette spesielt innenfor våre bygg og eiendommer.

Det er ingen hemmelighet at bygg står til ansvar for store mengder av verdens klimagassutslipp, og som en del av Sammen sin strategi har vi derfor omstilt alle våre virksomheter helt fossilfritt. 

I tråd med FNs bærekraftmål ønsker vi å tilby sunne og trygge bo- og innemiljøer for våre studenter, og ikke minst legge til rette for muligheten til bærekraftige studentliv intrigert i alle våre virksomheter, inkludert våre lokaler og bo-tilbud. Vi sørger for at alle våre nybygg blir bygget i klimavennlig massivtre, samt opererer på en mest mulig bærekraftig måte. 

Fantoft Studentby

I 2018 satset Sammen på å rehabiliterte sine studentboliger på Fantoft helt fossilfritt. Det ble derfor ikke tatt i bruk anleggsmaskiner drevet av fossilt drivstoff, men av elektrisk drivkraft eller biodiesel uten palmeolje. Til gjengjeld står studentboligene nå klassifisert som lavenergiboliger. Oppvarming av byggene foregår kun ved hjelp av el- eller fjernvarme, og takket være en miljøvennlig etterisolering og utskiftning av eldre vinduer har dette ført til en betydelig reduksjon i byggenes energibruk.

Ved å innføre en ny avfallsløsning på Fantoft har vi også klart å kraftig redusere transportering av avfall. Dette har innebåret nye avfallsstasjoner og økt kildesortering på bostedene. 

Fantoft TRE, fasade (12 of 12).jpg