Åpenhetsloven

Slik jobber Sammen med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Sammen er omfattet av den nye Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har til hensikt å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden knyttet til produksjon av varer og levering av tjenester.  

Alle som er omfattet av Åpenhetsloven er pålagt å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Det vil si at vi må skaffe oversikt og analysere risikoen for at det skjer brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, internt i organisasjonen, i leverandørkjeder og hos forretningspartnere. Dersom det skulle fremkomme brudd har vi et ansvar for å forsøke å stanse, redusere eller forebygge dette.  

Vi har i løpet av våren 2023 jobbet aktivt med å kartlegge og vurdere våre leverandører og forretningspartnere, og er godt i gang med våre aktsomhetsvurdereringer. I vår redegjørelse for Åpenhetsloven kan du lese om prosessen, hvor langt vi har kommet, og planen vår for det videre arbeidet.  

Som omfattet av Åpenhetsloven er vi pliktig til å svare på alle skiftelige henvendelser om Åpenhetsloven og hvordan vi jobber for å forhindre brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, innen tre uker.

Alle henvendelser om Åpenhetsloven kan sendes til marita.johansen@sammen.no.   

Her er Sammens redegjørelse etter åpenhetsloven