Still til valg i Sammen-styret

I styret til Sammen har studentene flertall, og nå rekrutterer vi flere studenter til å sitte i vårt styre. Kan dette være deg?

Hva er Sammen-styret?

Sammen-styret er det øverste organet til Sammen. De har ansvaret for å ta de viktigste og mest strategiske avgjørelsene for samskipnaden. Styret består av 10 personer - 5 studenter, 3 ansattrepresentanter fra Sammen, 1 representant fra Høgskolen på Vestlandet, og 1 representant fra Universitetet i Bergen.


Sammen sin styreleder er alltid en av de 5 studentene – og har vippestemmen.
Alle studenter som har betalt semesteravgift, har rett til å stille til valg.

Pliktene til styremedlemmene

Studentstyremedlemmer har følgende plikter:

  1. Delta på Sammen sine styremøter – 7 ganger i året.
  2. Delta på møtene til Velferdstinget Vest.
  3. Delta på styresamlingen med de andre samskipnadene 1 gang pr. semester.

Alle nyvalgte studentstyremedlemmer vil få styreopplæring. Alle reiseutgifter i forbindelse med møteaktivitet vil bli dekt.

Gjennomføring av valget

Det er Velferdstinget Vest som velger kandidatene til styret. 

Valget gjennomføres den 4.desember. Kandidater utenfor Bergen vil få dekket reisen for å delta på valgmøtet – og de som stiller til valg kan når som helst trekke seg.

Hvordan stille til valg

Les mer på Velferdstinget Vest sin nettside

Hvilke roller skal fylles?

- To styremedlemmer


Viktige datoer

Frist for å stille til valg er 12.november 2021

Valgmøte 4.desember 2021