Sommerjobb som student – dette burde du vite!

Er du blant de heldige som har fått seg sommerjobb? Da er det noen praktiske forhold du bør være bevisst på.

Når du inngår en arbeidsavtale, for eksempel i forbindelse med en sommerjobb, er det en rekke forhold å sette seg inn i.  Det kan imidlertid være vanskelig å navigere seg i jungelen av lover, regler og avtaler. Vi har derfor laget en oversikt over seks viktige momenter som du bør være klar over når du skal ut i sommerjobb.  

1 : Du har krav på en skriftlig arbeidskontrakt 

Mange studenter jobber uten en arbeidskontrakt. Dette er uheldig.  

Å ha en kontrakt er viktig. Det er noe du har krav på, uansett type jobb. Ikke bare er det en dokumentasjon på arbeidsforholdet - det er en viktig garanti i arbeidslivet, som sikrer deg arbeidsoppgaver og verner deg mot oppsigelse. Du bør derfor sørge for at du mottar en skriftlig kontrakt. Har du ikke mottatt en kontrakt innen oppstart, kan det være lurt å be om å få kontrakten tilsendt før første arbeidsdag.  

Når du har mottatt en kontrakt er det flere momenter du bør se etter: arbeidstid, lønn og oppsigelsestid. Du kan lese mer om dette her.

2: Du har krav på å vite hvor mye du skal jobbe

Dersom du er blitt ansatt i en fast stilling (ikke tilkallingsvikar), har du rett på å få vite hvor mye du skal jobbe. Du har med andre ord krav på en skriftlig vaktliste som skal gjøres lett tilgjengelig for deg. 

3: Du har krav på overtidsbetaling når du jobber overtid  

Du har krav på et overtidstillegg dersom du jobber mer enn 9 timer i løpet av 24 timer, eller mer enn 40 timer i løpet av 7 dager. Tillegget skal være på minst 40 prosent av avtalt timelønn. Dette har du krav på uavhengig av hva arbeidskontrakten din sier.  

4: Du har krav på opplæring i det arbeidet du skal utføre

Som nyansatt har du krav på å få skikkelig opplæring. Det er likevel mange sesongansatte som opplever at de blir kastet inn i arbeidsoppgaver uten tilstrekkelig opplæring. I verste fall kan dette oppleves fysisk og psykisk belastende.  

Dersom din arbeidsgiver ikke tilbyr deg opplæring en av de første dagene i ny jobb, kan det være lurt å be om det. Selv om dette vil kunne oppleves som skummelt for mange, vil det kunne hjelpe deg med å bli tryggere på arbeidsoppgavene dine. Arbeidsgiver vil med stor sannsynlighet være imøtekommende.  

5: Du har krav på minst én pause dersom arbeidstiden overstiger fem og en halv time

Pausen skal være på minst en halvtime dersom du jobber åtte timer eller mer på en dag. Det varierer mellom ulike yrker om pausene er betalt eller ikke. Du har likevel krav på betalt pause dersom du ikke har tilgang på et pauserom.  

Mange opplever å miste pausen fordi det er travelt på jobb. Det har ikke arbeidsgiver lov til. Det er nemlig en viktig grunn til at du har krav på pause i løpet av en arbeidsdag: du har, som alle andre, behov for mat og hvile.  

6: Du har krav på attest ved endt arbeidsforhold 

Sommerjobben er ikke bare en god inntektskilde, men også en investering i fremtidig karriere. Da vil det være nyttig å ha en attest som en dokumentasjon på at du har hatt jobben.  

Du bør be arbeidsgiver om attest etter du har hatt din siste arbeidsdag. Be om at den inneholder: ditt fulle navn, stillingstittel, periode for arbeidsforhold, en kort beskrivelse av dine ansvarsområder og oppgaver, og signatur fra arbeidsgiver. Det kan også være lurt å spørre om arbeidsgiveren kunne tenke seg å være din referanse for fremtidige jobbsøk.