Smitte i nærheten av Fantoft; hvem bør teste seg?

Flere er bekymret over det pågående smitteutbruddet på en byggeplass i nærheten av studentboligene på Fantoft.

12.02.2021  Bergen kommune opplyser nå at de har god testkapasitet, og at de som ønsker å teste seg kan gjøre det.

Situasjonen er fortsatt uoversiktlig når det gjelder smitteutbruddet på en byggeplass i nærheten av studentboligene på Fantoft. 

Flere studenter har kontaktet Sammen og uttrykt bekymring for dette, og i løpet av gårsdagen testet de fleste av Sammens ansatte seg tillegg til en stor andel av studentene. Alle testsvarene Sammen kjenner til er heldigvis negativ. 

Situasjonen har dermed endret seg, og legevakten har også endret sine råd om hvem som bør teste seg. 

Det er nå anbefalt at følgende grupper tester seg for Covid-19: 

  • Alle som har arbeidet på de aktuelle byggeplassene på Kronstad og Fantoft, eller andre byggeplasser med utbrudd vi får kjennskap til. 
  • Alle med symptomer på covid-19. 
  • Nærkontakter til dem som har testet positivt for covid-19. 
  • Alle nærkontakter til dem som har arbeidet på de aktuelle byggeplassene. 
  • Alle som har vært på reise utenfor Bergen kommune. 
  • Alle som av andre grunner mistenker at de kan være smittet, selv om de ikke har symptomer. Det kan for eksempel være fra andre byggeplasser.  

Informasjon fra Bergen kommune om testing og teststasjoner.