Brann Stadion må rives etter funn av sitar

Utbyggingen av studentboligene på Brann Stadion er satt på vent på ubestemt tid etter funnet av en sitar under utgravingene. Nå må hele stadion rives for å sikre viktige arkeologiske funn.

Brann Stadion AS startet for en tid tilbake arbeidet med å tilrettelegge for 293 studentboliger i sørlig del av tribuneanlegget. Nå står hele prosjektet i fare etter funnet av en gammel sitar. Dette medfører en lengre arkeologisk utgravning, som er berammet til minst å kunne ta opp til et år. Nå må resten av Stadion også rives ned for å avdekke om det finnes andre potensielle funn i området.

Arkeologer fra Universitetsmuseet i Bergen mener dette kan være et av de viktigste funnene i området på veldig mange år.

- Det er et helt fantastisk funn, og det er nå viktig at vi får undersøkt hele dette området, forteller arkeolog Magne G. Ammelting

Sitaren ble funnet nystemt, og mosen som delvis dekket instrumentet tilsier at den tidligere har ligget på toppen av Ulriken, før den på 1700-tallet ble ført ned i området som nå er Brann Stadion. 

I Brann er ikke stemningen like god, da rivingen av Stadion vil medføre store tapte billettinntekter. 

- Dette kan få store konsekvenser for den sportslige satsingen vår de neste årene. Vi undersøker mulighetene for å spille hjemmekampene våre på Vålerenga sin nye stadion i Oslo. Der er det nok eksil-bergenser til at vi kanskje kan dekke inn noe av det vi taper på å ikke kunne spille på stadion, sier sportslig leder Tone F. Øltefreden