SHoT-undersøkelsen: Hvordan har du det?

Vi vil vite hvordan studenter egentlig har det.

Mellom 08. februar og 10. april blir Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2022 gjennomført. Formålet er å kartlegge norske studenters helse, livskvalitet og studieprestasjon.  

Hensikten med undersøkelsen er å belyse psykososiale forhold og hvordan disse påvirker studiesituasjonen og hverdagen. Denne kunnskapen vil bruks for å gjøre velferdstilbudet til studentene enda bedre. Vi ønsker derfor at alle studenter, uansett hvordan de har det, svarer på undersøkelsen.  

Ved å delta i undersøkelsen er du med i trekningen av 100 gavekort på 500 kr. Undersøkelsen er helt anonym.  

Du kan svare på undersøkelsen her.  

SHoT-undersøkelsen er nasjonal og gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene SiO, Sammen og Sit.     

SHoT-22---cover.png