Sammen tilbyr Covid-19 selvtester for våre beboere

Beboere hos Sammen kan hente Covid-19 selvtester på Fantoft

For å sikre en trygg fadderuke vil Sammen og studiestedene tilby gratis covid-19 tester til studentene.

Er du beboer hos Sammen kan du hente egne selvtest-kit på Servicesenteret på Fantoft. Disse testene skal du ta på deg selv.

Her kan du lese mer om hvordan selvtestene skal tas.

Merk at hvis du har symptomer på covid-19 skal du ta testen på de ordinære teststasjonene til Bergen kommune. Kommunen har drop-in teststasjon på Festplassen med  økt kapasitet nå i semesterstart.