Møt vår bærekraftsansvarlig

Vi har ansatt en bærekraftsansvarlig som skal utvikle og integrere bærekraft i Sammen.

Sammen har over flere år arbeidet aktivt med klima og miljø, og satser nå på å styrke arbeidet ytterligere. Derfor har Sammen ansatt en bærekraftsansvarlig, Marita Johansen, som skal være en pådriver og motivator for bærekraftig utvikling i organisasjonen. Marita har med det ansvar for å integrere bærekraft i Sammen sin strategi og skal være en ressurs for Sammen sin satsning innen bærekraft. 

Stort engasjement for bærekraft 

Marita har lenge hatt et stort engasjement for bærekraft, og har gjennom studietiden tilegnet seg kompetanse innen klima og miljø. Ved å integrere bærekraft i masteroppgaven, har Marita både undersøkt og jobbet frivillig for en økolandsby i Irland. Hennes engasjementet for bærekraft i kombinasjon med ønsket om å ha en samfunnsnyttig rolle ledet henne til stillingen som bærekraftsansvarlig. Hun opplever det som spesielt spennende å jobbe med studenter og å legge til rette for at studenter kan ta bærekraftig valg.  

IMG_5137.png

En bærekraftig forretningsstrategi  

De to første ukene i stillingen som bærekraftsansvarlig, har Marita jobbet med å bli kjent med organisasjonen og kartlegge hvilke områder Sammen har et forbedringspotensial når det kommer til bærekraftig virksomhet. Marita sitter inne med mange ideer til hvordan en bærekraftig holdning kan utvikles hos både studenter og ansatte i Sammen, og hvordan bærekraftige valg skal være gjennomgående i alle Sammen sine virksomhetsområder. Videre vil Marita jobbe med å forbedre Sammen sin strategi, hvor hun vil følge opp trender innen bærekraft og integrere disse i Sammen sin virksomhet.