Innlevering av el-avfall

Det er ikke alltid like lett å vite hvor man skal gå for å kvitte seg med spesialavfall. På Studentsenteret tar BIR imot el-avfallet ditt i perioden 1.-5. november.

Alle elektriske og elektroniske produkter som går på strøm eller batterier skal sorteres. Eksempelvis mobiltelefoner, brødristere, ladere og lyspærer. 90% av materialet som leveres inn til BIR gjenvinnes. 

El-avfall skal ikke kastes i vanlig restavfall fordi det inneholder tungmetaller og andre miljøskadelige stoffer. Om dette kommer på avveie kan det oppstå konsekvenser for både dyr, mennesker og naturen. Det vil vi unngå! 

BIR2.jpg