Studentenes psykiske helse

Byrådspartiene Venstre, Arbeiderpartiet og KrF har sammen med Senterpartiet i dag lagt frem et felles forslag til kommunebudsjettet i Bergen. Det settes blant annet av 500.000 kr til Studentsamskipnadens arbeid for studenters psykiske helse.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2014 viser at hver 5. student rapporterer om alvorlige psykiske symptomplager, og tallet er økende. I Bergen vil dette tilsvare rundt 6000 studenter. Forekomsten er dobbelt så høy blant studenter enn andre i samme aldersgruppe for øvrig.

Studenters psykiske helse har vært en viktig prioritering og kampsak for studenter i Bergen i mange år. Vi har selv tatt til orde for å øke semesteravgiften flere ganger for å utvide det psykiske helsetilbudet, uttaler Mia Milde, studentleder i Velferdstinget Vest.

I dag dekkes 18% av det psykiske helsetilbudet gjennom tilskudd fra Helse Vest, mens studentene finansierer resten av kostnadene selv, hovedsakelig gjennom semesteravgiften de betaler hver semesterstart. Dette til tross for at psykisk helse er et lovpålagt kommunalt ansvar. Budsjettpartiene ønsker nå å gjøre noe med dette.

- Dersom dette blir en realitet, er det fantastiske nyheter for Bergens studenter! Midlene vil kunne hjelpe til å korte ned ventetiden, som blir 2-3 ganger så lang i pressperioder i eksamenstiden. Vi er glade for at kommunen endelig tar større ansvar for den psykiske helsen til en gruppe av befolkningen som ofte blir bortglemt, avslutter Milde.

Budsjettpartiene er veldig fornøyd med å ha funnet plass til Studentes Psykiske Helsetjeneste (SPH) i budsjettet, og har følgende kommentarer:

- Vi ser jo at behovet bare har økt, og vi ønsker at kommunen følger opp. Studenter flest er ofte i en krevende livssituasjon, og vi mener det er både viktig og riktig at kommunen blir med på laget for å bedre det psykiske helsetilbudet for studentene, sier bystyrerepresentant Rasmus Haugen Sandvik (Ap).

- Dette har vært en viktig sak for vår del, og problemstillingen husker jo både Rasmus og jeg fra vår egen tid som studentpolitikere i Velferdstinget. Derfor er det ekstra kjekt å levere på dette. Jeg er veldig fornøyd med at vi fikk på plass dette i bystyrets budsjettrunde i år, sier Njaal Neckelmann, bystyrerepresentant for Venstre.

- Studentene trenger heller ingen henvisning fra fastlege eller lignende for å ta kontakt med SPH, noe som er viktig for alle dem som ønsker å beholde fastlege i hjemkommunen. I tillegg er det gratis. Studentsamskipnaden spiller helt klart en viktig rolle for mange studenter, forteller Inga Rullestad fra Senterpartiet.

- Å gi støtte til SPH tenker vi er et veldig godt og målrettet tiltak, som utnytter et allerede eksisterende lavterskeltilbud. SPH avlaster idag det kommunale og offentlige apparatet, og dekker dessuten også et klart behov som ikke dekkes av det offentlige idag. Derfor tenker vi det kan være klokt å støtte også studentsamskipnadens arbeid, sier Eivind Skår fra KrF.