Våre kurs

Alle høstens kurs er gjennomført, datoer for vårens kurs vil være klare til 6. januar.

Ledelse i studentorganisasjoner - 2 x 4 timer

Bli en tryggere og mer bevisst leder.
Du lærer...
 • om dine egne styrker og svakheter som leder
 • hvordan du kan motivere deg selv
 • hva du kan gjøre for å motivere de du leder
 • kommunikasjonsverktøy som gjør det lettere å samarbeide

 

Effektive møter, ledelse i praksis - 4 timer

Bli god på å lede møter som involverer og motiverer. 
Du lærer...
 • hvordan du kan involvere de som ikke snakker så mye
 • hvordan du kan modere de som snakker mest
 • verktøy som hjelper dere å holde tiden, og å holde dere til saken
 • å holde møter som gir energi istedenfor å ta energi 

        

Den Vanskelige Samtalen - 4 timer

Bli en tydelig leder som sier ifra ved behov.

Du lærer...
 • om hvorfor du skal våge å ta samtalen, og tegn på at du bør ta den
 • om vanlige feller som øker konfliktnivået, og hvordan unngå dem
 • å formulere deg sånn at andre ikke går i forsvar
 • teknikker som gjør det mindre ubehagelig å være direkte i møte med andre

            

Krasjkurs i økonomi for mindre studentorganisasjoner - 1,5 timer

Få mer innsikt i økonomien i egen organisasjon. 

Du lærer...

 • Økonomiske rutiner 
 • Grunnleggende regnskapsføring 
 • Oppsett av budsjett 

          

Grunnleggende regnskapsføring - 3 timer

Gjennomført for vårsemesteret 2020

Lær deg det grunnleggende innen økonomi.
Du lærer...
 • hva er regnskap, kontoplan, debet og kredit?
 • oppbygging av regnskapet
 • budsjett, resultatregnskap, kontering og bilagsføring
 • organisering av regnskapsrutinene
 • balanseregnskap

Learning by doing. Ta med egen PC.  

                                   

Bestill kurs til din organisasjon.