Våre kurs

Alle de resterende kursene våre våren 2020 gjennomføres digitalt.
Bli en tryggere og mer bevisst leder.
Du lærer...
 • om dine egne styrker og svakheter som leder
 • hvordan du kan motivere deg selv
 • hva du kan gjøre for å motivere de du leder
 • kommunikasjonsverktøy som gjør det lettere å samarbeide

 

Effektive digitale møter - 2 timer - utsatt til høsten 2020

Lær å holde gode møter på digitale plattformer.
Du lærer...
 • hvordan du kan involvere de som ikke snakker så mye
 • hvordan du kan modere de som snakker mest
 • verktøy som hjelper dere å holde tiden, og å holde dere til saken
 • å holde møter som gir energi istedenfor å ta energi 

        

Den Vanskelige Samtalen - 4 timer

Bli en tydelig leder som sier ifra ved behov.

Du lærer...
 • om hvorfor du skal våge å ta samtalen, og tegn på at du bør ta den
 • om vanlige feller som øker konfliktnivået, og hvordan unngå dem
 • å formulere deg sånn at andre ikke går i forsvar
 • teknikker som gjør det mindre ubehagelig å være direkte i møte med andre

               

Workshop: kreativitet og nyskapning i digitale møter - 2 timer - utsatt til høsten 2020

Lær hvordan du kan legge til rette for kreativitet og nyskapning..

Du lærer...
 • om hva som skal til for at hjernen kan tenke kreativt
 • hvordan du kan tilrettelegge for et "kreativt modus" i digitale møter
 • verktøy og teknikker som legger til rette for nyskapning 

            

Krasjkurs i økonomi for mindre studentorganisasjoner - 2 timer

Gjennomført for vårsemesteret 2020

Få mer innsikt i økonomien i egen organisasjon. 

Du lærer...

 • Økonomiske rutiner 
 • Grunnleggende regnskapsføring 
 • Oppsett av budsjett 

          

Grunnleggende regnskapsføring - 3 timer

Gjennomført for vårsemesteret 2020

Lær deg det grunnleggende innen økonomi.
Du lærer...
 • hva er regnskap, kontoplan, debet og kredit?
 • oppbygging av regnskapet
 • budsjett, resultatregnskap, kontering og bilagsføring
 • organisering av regnskapsrutinene
 • balanseregnskap

Learning by doing. Ta med egen PC.  

          

Frivillig i bar (FriBar) - 4 timer NB! Dato for 2020 kommer.

Bli tryggere i rollen din som bartender.
Du lærer...
 • det du trenger å vite om alkoholloven og skjenkeregler i Bergen
 • hvorfor vi har den alkoholpolitikken vi har i Norge
 • å kommunisere med fulle gjester
 • hvordan du kan unngå konflikt

                                   

Bestill kurs til din organisasjon.