Søk Externship nå

Har du lyst til å få bedre innsikt i mulighetene som venter deg etter studiet? Da kan du søke om å bli med en ansatt som har gått lignende utdanningsvei som deg på jobb i to eller flere dager.

Gjennomføring

Gjennomføring av Externship vil foregå i løpet av mars/april 2023.

Plass i Externship innebærer

  • Kompetanseseminar (september)
  • Utplassering i virksomhet 2-4 dager
  • Erfaringsutveksling (november)

Hvem kan delta?

Alle som er studenter som har betalt semesteravgift til Studentsamskipnaden på Vestlandet.

Hva skjer når jeg har søkt?

Vi matcher studenter og bedrifter fortløpende, basert på bedriftens egne ønsker og studentenes motivasjonsbrev. Etter matching sender vi ut informasjon om det praktiske.

Vi matcher bedrift og student fortløpende. Siste frist for å søke er **.**.**.