Sommerjobb som student: 3 gode råd fra Sammen Karriere

Er det viktig å ha en sommerjobb? Hvordan er en sommerjobb relevant for arbeidslivet? Hva om jeg ikke fikk sommerjobb i år? Vi svarer på det studentene lurer på.

Nok et semester er omme, og det er tid for sommer. Det betyr sommerjobb for noen, og ferie for andre. Uansett om du har fått deg sommerjobb eller ikke, har Sammen Karriere har noen råd til deg. Disse rådene er basert på spørsmål studentene ofte lurer på.   

Hvordan kan studenter på best mulig måte utnytte sommerjobben til sin fordel?  

Ved å ha sommerjobb kan man lære mye om både arbeidslivet og seg selv. Selv om det er forskjell på bransjer og arbeidsplasser, er det mye som er felles. Det å ta ansvar, samarbeide med mennesker som er forskjellig fra en selv, bli stilt krav til, ha forpliktelser, bli ledet, ta ledelse, yte service og tjenester, og forholde seg til tredjeparter som kunder, brukere, pasienter og elever. Alt dette er erfaringer som kan overføres til mange typer jobber. Studenter som har sommerjobb er godt rustet til å møte disse oppgavene i arbeidslivet ettersom sommerjobben kan gi innsikt, erfaring og kunnskap om hvordan arbeidslivet er. 

I tillegg lærer man mye om seg selv i en sommerjobb. Hvilke typer arbeidsoppgaver mestrer jeg, og hva er mer utfordrende for meg? Hva trives jeg best med, hvilket type arbeidsmiljø liker jeg, hvilken kompetanse har jeg, og hva kan jeg eventuelt utvikle videre?  Denne kunnskapen om seg selv i møte med arbeidslivet er svært nyttig å reflektere rundt når du skal sette opp CV og skrive søknader. Da handler det mye om å argumentere for at erfaringen din er relevant, og synliggjøre det med gode eksempler - for eksempel fra en sommerjobb.  

Burde man ha en sommerjobb som er studierelevant, eller er alle sommerjobber like gode? 

En relevant sommerjobb er alltid bra. Du får brukt kompetansen din i feltet, får mer kunnskap om hva som venter deg etter studiene, og får verdifulle kontakter. Ikke alle jobber er like tilgjengelige før du er ferdig utdannet. I mange kunnskapsyrker kreves det at du har høy fagkompetanse og gjerne erfaring også.  

Likevel kan «relevant» bety så mye. Det kan være relevante arbeidsgivere og/eller relevante arbeidsoppgaver. For eksempel er det å ha jobbet med kundeservice/-behandling relevant for mange jobber, og det å ha jobbet med ulike datasystemer kan være relevant for andre jobber. Ofte er det slik at hvis du er god til noe i en bestemt kontekst, er du også god til det i en annen kontekst. Slik kan også det som først ikke virker relevant vise seg å være det likevel. Derfor er all erfaring på en eller annen måte er relevant erfaring. Det å ha arbeidserfaring er alltid positivt for en jobbsøker. 

Dersom man ikke fikk sommerjobb i år, hvordan burde man gå frem for å sikre seg jobb til neste år?  

Det er alltid lurt å være tidlig ute, og å følge med på stillinger som blir lyst ut. Det er likevel mange sommerjobber som finnes gjennom andre kanaler, for eksempel personlig nettverk. Kjenner du noen som har en sommerjobb du kunne tenke deg? Da kan det være lurt å spørre om de kan anbefale deg, eller om du kan få kontaktinformasjon til arbeidsgiver.  

Det lønner seg også å ta direkte kontakt med arbeidsgivere du kunne tenke deg å jobbe for. Ring og spør om de trenger hjelp i sommer. Presenter deg og din og kompetanse, og hvorfor du ønsker å jobbe der. Her kan det være nyttig å øve sammen med venner eller familie.  

Det kan også være nyttig å tenke utradisjonelt og utvide søket for hva som er aktuelt for deg. Tenk bredt - også om bransjer og oppgaver der du enda ikke har erfaring. Ved å utvide horisonten kan du oppleve at det du har lært og erfart også kan brukes på andre områder. 

Du bør også ha en god CV klar. Er du usikker på om CV-en din er god nok? Sammen Karriere holder jevnlige jobbsøkerkurs der vi snakker mye om CV og søknad. Du kan også sende CV og søknad til karriere@sammen.no og få tilbakemelding i løpet av dagen.  

Dersom du ikke fikk jobb i år, kan det dessuten være en gyllen mulighet til å forberede neste jobbsøkingsprosess. De fleste bedrifter anbefaler at man er tidlig ute, og de fleste sommerjobber blir lagt ut i mas/april. For tips om jobbsøkingsprosessen: Sjekk ut Karrierekompasset sin «Ti på Topp»-liste. Den finner du her: http://www.karrierekompasset.no/ti-pa-topp/