Intervjuforberedelser

Forberedelse til intervjuet er alfa og omega

Er intervjuet fysisk eller digitalt?

Fysisk 

 • Finn ut hvor det skal gjennomføres
 • Beregn god tid, møt opp ca. 10 minutter før, og presenter deg i resepsjonen
 • Husk at intervjuet begynner i det du går inn til virksomheten. Du blir kanskje observert fra du kommer til du går. 
 • Bestem antrekket dagen før. Kle deg litt formelt, og velg noe du vanligvis føler deg vel i. Antrekket skal passe til kulturen du skal inn i. En tendens er at kleskoden er mindre stiv og formell enn den var før.

Digitalt

 • Last ned og bli kjent med programvaren
 • Sørg for at du har har god nettilgang
 • Plasser deg et sted der du ikke blir forstyrret og lysforholdene er gode
 • Ha PC-kameraet i øyehøyde
 • Prøv å se i kamera når du snakker
 • Bruk headset. Du både hører og høres bedre
 • Kle deg som du ville gjort i et fysisk intervju

Noen tips

 • Les gjennom stillingsannonsen før intervjuet, da får du en repetisjon av det de etterspør
 • Les gjennom CV-en og søknaden din, slik at du kan utdype det som står der
 • Les deg opp på virksomheten, sjekk nettsider, LinkedIn osv. Begrunn din motivasjon for å jobbe der, og hva du kan tilføre dem med din kompetanse og erfaring
 • Forbered en kort presentasjon av deg selv, hvem er du, hva har du gjort og hva er din motivasjon for stillingen. 
 • Vær aktiv under intervjuet, men ikke avbryt den som intervjuer deg. Det er også viktig å ta pause når du har svart på et spørsmål. Det viser god kontroll at du tåler den stille pausen som gjerne oppstår når du er ferdig å svare på et spørsmål før intervjuer er klar for å stille neste spørsmål
 • Hold god blikkontakt og tenk på hva kroppsspråket signaliserer. Vær naturlig og husk å puste. 
 • Ha gode eksempler på erfaringer, slik at arbeidsgiver kan se for seg hva du har gjort og fått til
 • Et tips er å bruke STAR-metoden, som står for Situation, Task, Action, Results. Når du får et spørsmål eller skal utdype en erfaring, kan du tenke over en situasjon du har vært i. Hva var oppgaven du hadde, hva gjorde du, og hva førte det til?
 • Øving er viktig! Øv gjerne med en venn eller et familiemedlem. 
 • Ønsker du å øve med eksterne - bestill en time til intervjuforberedelse med en karriereveileder hos Sammen Karriere.