Hvordan skrive en god CV

CV-en er et faktadokument om fortiden din

En god CV skal 

  • være maks to sider
  • være oversiktlig og lettlest
  • skreddersys til hver stilling
  • ha omvendt kronologisk rekkefølge - det nyeste skal stå først

Tilpass CV-en til jobben du søker. Skriv mest om det du vil fremheve og som er mest relevant for stillingen. Utdyp gjerne de viktigste punktene med et par linjer i stikkordsform eller en punktliste. Slik hjelper du arbeidsgiver med å forstå ansvar og oppgaver du har hatt i stillingen.

Her er et eksempel på en CV vi anbefaler: Stine Student

Tips

  • All erfaring du har bør være med i dokumentet, men blir den lengre enn to sider, bør du lage samlepunkt som f.eks. "Diverse sommerjobber".
  • Husk å spørre referansene på forhånd om du kan oppgi kontaktinformasjonen deres. Det er vanlig med 2-3 referanser.
  • Du kan også skrive "referanser oppgis på forespørsel" - særlig når du søker mange jobber er dette lurt
  • Bruk tilbudet "Tilbakemelding Cv og søknad" som Sammen Karriere tilbyr hver dag, med fysisk oppmøte eller som digitalt møte.
  • Delta på Skriveverksted: CV og jobbsøknad som Sammen Karriere arrangerer siste torsdag hver måned i Sammen Karriere sine lokaler i Christies gate 13.