Rådgivning

Utfordringer i løpet av studietiden er helt vanlig. Rådgiverne i Sammen Råd & Helse ønsker å hjelpe deg så tidlig som mulig.

Rådgivning er et tilbud for studenter som trenger noen å snakke med, eller som ønsker råd og veiledning. Ventetiden er maks. 14 dager og alle som tar kontakt får et tilbud.

Avdelingen vår består av erfarne fagfolk med bakgrunn innen psykologi, pedagogikk og helsefag, og de fleste av oss har videreutdanning innen psykisk helse. Samtalene våre er underlagt taushetsplikten.

Studiemestring, stress og relasjoner
Typiske henvendelser til oss er fra studenter som sliter med å strukturere studiehverdagen, der manglende konsentrasjon og motivasjon kan føre til utsettelser. Ensomhet, tap og relasjoner til familie, venner og kjæreste påvirker ofte studiekapasiteten.

Stress og studier henger sammen, og vi hjelper studentene med teknikker for å håndtere nedstemthet, bekymringer eller uro.

Støtteordninger ved sykdom
Ved sykdom og nedsatt funksjonsevne snakker vi om ulike tilretteleggingsmuligheter. Våre rådgivere kan også svare på spørsmål om støtteordninger i Lånekassen og om ulike NAV-ytelser.

Trenger du hjelp utover det våre rådgivere kan bidra med, formidler vi kontakt med andre fagpersoner, som psykolog, karriereveileder, studieveileder, studentombud e.l.

Rådgivningstilbudet er gratis for studenter som betaler semesteravgift.
Rådgivningstjenesten holder til på Studentsenteret i Parkveien 1 på Nygårdshøyden i Bergen.

Har du faglige eller praktiske spørsmål, som poenggrenser, opptak, innpass av tidligere utdanning eller studiepoeng, ta kontakt med studieveileder på lærestedet ditt.

Spørsmål om å studere i utlandet? Kontakt ANSA.