Karriereplanlegging

Et kurs som kan hjelpe deg til å planlegge og utvikle din vei videre.

Dette er noe av det du vil få svar på gjennom kurset, som omfatter fire moduler. Vi anbefaler å ta alle modulene i rekkefølge, men det er også mulig å ta dem enkeltvis.

De fire modulene: 

  1. Selvinnsikt           - Hva kan jeg, hvilken erfaring har jeg og hvem er jeg                                          som  person?
  2. Muligheter          - Hvilke muligheter fins i arbeidsmarkedet med min                                          utdannelse og erfaring?
  3. Valg                       - Hva skjer når en skal ta valg, og hvordan ta gode valg?
  4. Overgangsfaser - Hva skjer, og hvordan kan jeg håndtere ulike                                                        overganger?

Kurset er en kombinasjon av teori og øvelser, både individuelt og i grupper.

Tilbakemeldinger fra studenter som har gjennomført kurset ved et fakultet ved UiB:

"Å ha dette kurset har virkelig vært en forfriskende opplevelse i form av at jeg nå etter endt kurs sitter igjen med en bedre forståelse av egen kompetanse og et bedre inntrykk av hva jeg kan"

"Kurset ga meg mer selvinnsikt om hva jeg er god på, burde blitt bedre på og ønsker i livet mitt"

Kursholder: Idar Nestaas

Våre kurs er GRATIS for studenter som betaler semesteravgift til Sammen.

Ved påmelding mottar du en automatisk bekreftelse på SMS og e-post. Kursene har ofte venteliste, så dersom du blir forhindret fra å møte, meld deg av så fort som mulig, slik at en annen student kan overta plassen! Avmelding må skje senest innen kl. 15.00 2 dager før kursdato. Ikke meldt forfall belastes med gebyr kr. 300,-. Se ellers våre nettsider for informasjon om alle våre kurs.