Intervjutrening - digitalt kurs

Mange jobbintervjuer foregår digitalt. Det kan være uvant og by på nye utfordringer. På vårt digitale intervjutreningskurs får du sjansen til å øve før det virkelig gjelder. Alle kurs er på norsk.

På grunn av COVID-19 situasjonen i Norge vil de fleste jobbintervjuer fremover foregå digitalt (via videolink). Kurset gir deg muligheten til å trene på en digital intervjusituasjon, med erfarne veiledere fra Karrieresenteret. Deltakerne blir delt inn i grupper med tre studenter og én intervjuer. Når du ikke selv blir intervjuet, vil du kunne se intervjuene av de to andre i gruppen.

Kurset inneholder:

  •  innledning om hva som er viktig på intervju, som oppvarming før selve intervjuet

  •  trening i grupper på tre studenter med en intervjuer

  •  evaluering og tilbakemelding

Ved påmelding må du laste opp CV og en aktuell stillingsannonse, begge i PDF eller Word-format. Vi bruker disse som utgangspunkt for intervjuet.

Kurset holdes digitalt via videolink. Du blir kontaktet i forkant av kurset for mer informasjon.

Kurskoordinator: Idar Nestaas

Kurset er gratis for studenter som betaler semesteravgift. Ikke meldt forfall vil belastes med kr 300.