Jobbklar

Hvordan navigere fra student til ansatt?

There was an error while rendering this tile

Viktige elementer i kurset er:

  • Hvem er jeg? Kunnskap om meg selv
  • Hva kan jeg? Kartlegging av min kompetanse
  • Hva vil jeg? Kunnskap om jobbmuligheter
  • Hvordan ta gode valg?
Kursholdere: Idar Nestaas / Evelyn Jordahl / Eivind Olsvik
Varighet: 3 timer
Kurset er gratis for studenter som betaler semesteravgift. Ikke meldt forfall vil belastes med kr 300.