Kandidatundersøkelsen

Hvordan går det med de uteksaminerte studentene?

Sammen kartlegger hva studenter fra UiB, HVL og NHH gjør to år etter at de har blitt uteksaminert. Undersøkelsen gjennomføres annet hvert år og tar for seg ulike temaer som:

  • Får de relevante jobber etter endt utdanning?
  • Hvilke utdanningsgrupper som er best tilpasset arbeidsmarkedet?
  • Blir de værende på Vestlandet?
  • Hva tjener de?

Våre kandidatundersøkelser:
Kandidatundersøkelsen 2022
Kandidatundersøkelsen 2020

Kandidatundersøkelsen 2018

sammen_stord_august_033.JPG