Har du fått invitasjon om å delta i Kandidatundersøkelsen 2022?

Alle kandidater som fullførte en utdanning ved UiB, HVL eller NHH  i løpet av 2020 blir invitert til å delta i årets undersøkelse.  Kandidatene skal ha mottatt en egen innloggingskode på e-post.

Har du fått invitasjon om å delta i Kandidatundersøkelsen 2022?

Klikk her for å logge inn med din innloggingskode


Om undersøkelsen

Vil du la din mening bli hørt og samtidig hjelpe studentene som kommer etter deg? Da har du muligheten ved å delta i Kandidatundersøkelsen «Fra studier til jobb på Vestlandet» som gjennomføres for niende gang av Sammen Karriere, Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet og Norges Handelshøyskole. Alle kandidater som fullførte en utdanning ved en av de overnevnte institusjonene i løpet av 2020 blir invitert til å delta i årets undersøkelse.

Det tar opptil 15 minutter å svare på undersøkelsen.

Undersøkelsens hovedformål er å finne ut hva som skjer med ferdig uteksaminerte studenter fra utdanningsinstitusjonene på Vestlandet, men vi ønsker også svar fra de av dere som har fortsatt å studere. Svarene du gir vil hjelpe Sammen Karriere til å informere og veilede studenter om jobb- og karrieremuligheter. Videre bruker utdanningsinstitusjonene Kandidatundersøkelsen for å kvalitetssikre studiene i forhold til arbeidslivet.

Kandidatundersøkelsen fokuserer på følgende hovedområder; forhold knyttet til studiet, nåværende arbeidssituasjon, overgangen mellom studier og jobb, og utdanningens relevans.