God start 2020

God start-foredraget inneholder informasjon fra rådgivere, psykologer, karriereveiledere og informasjonsmedarbeidere i Sammen.
God start handler om hvordan det er å være ny student og hva en bør huske på. Vi snakker om temaer knyttet til studiemestring, ulike valg en tar gjennom studiet og at stress og uro er helt normalt med mer. Foredraget varer i cirka 30 minutter og kan i år også bestilles digitalt.

Vi ønsker at flere nye studenter skal få oppleve God start og håper dere har lyst til på besøk av oss i semesterstarten.  I fjor nådde vi ut til ca. 3200 nye studenter i Bergen, og fikk svært gode tilbakemeldinger. Her har dere muligheten til å gi de ferske studentene nyttige tips om det å være ny student og motta informasjon om våre tilbud.