God start 2019

God start-foredraget inneholder informasjon fra Sammen Råd & Karriere, Studentenes Psykiske Helsetjeneste og Sammen Kommunikasjon.

God start handler om hvordan det er å være ny student og hva en bør huske på. Vi snakker om temaer knyttet til studiemestring, treffe nye venner og at stress og uro er helt normalt med mer. Foredraget varer i cirka 45 minutter.    

Vi ønsker at flere nye studenter skal få startforedraget God start og håper dere har lyst til på besøk av oss i semesterstarten.  I fjor nådde vi ut til ca. 3200 nye studenter i Bergen, og fikk svært gode tilbakemeldinger. Her har dere muligheten til å gi de ferske studentene nyttige tips om det å være ny student og motta informasjon om våre tilbud.

Frist for å bestille er 24. mai