For studenter

Hva kan du forvente deg når du søker om Externship?
Har du lyst til å få bedre innsikt i mulighetene som venter deg etter studiet? Da kan du søke om å bli med en ansatt som har gått lignende utdanningsvei som deg på jobb i to eller flere dager. Externship handler nettopp om å følge en ansatt i en bedrift på en helt vanlig arbeidsdag. Det gir deg mulighet til å få innsikt i hvilke arbeidsoppgaver en spesifikk stilling innebærer, og hva stillingen krever av kompetanse.

Vi håper at du i løpet av Externship-programmet får ny innsikt, som kan gi inspirasjon til kommende oppgaver på studiet, fagvalg, ekstraemner og kanskje nettopp arbeidslivet. Erfaringene du får fra Externship vil kunne hjelpe deg i fremtidige beslutninger om karrierevalg. Samtidig er dette en veldig god mulighet for å bygge nettverk. 

Hva kreves av deg? 

Vi forventer at du møter opp etter avtale og er interessert og nysgjerrig i møte med personen du skal følge på jobb. Vi har bedt bedriftene legge til rette for dager som viser varierte arbeidsoppgaver slik at studenten, altså du, blir godt kjent med ulike arbeidsoppgaver. Det er også din oppgave å ringe/sende e-post til den bedriften du blir matchet med for å avtale oppmøtested og få bekreftet hvilke dager du skal ha Externship. 

Gjennomføring av Externship vil foregå i løpet av september/oktober 2021. Dersom du får Externship, må du også gjennomføre et kompetanseseminar i forkant, og skrive under en taushetserklæring. I tillegg ønsker vi at du i løpet av Externship-oppholdet presenterer utdanningen din til bedriften du besøker. 

Hvem kan delta?

Alle som er studenter i Bergen, og som har betalt semesteravgift til Studentsamskipnaden på Vestlandet det semesteret man har Externship.

Hvordan matcher vi?

Vi matcher studenter og bedrifter basert på bedriftens egne ønsker og studentenes motivasjonsbrev. Etter matching sender vi ut informasjon om det praktiske. 

Hvis du lurer på noe, kan du sende e-post til karriere@sammen.no