Vest Politi

Vi søker etter en økonomistudent

Stab for verksemdsstyring er strategisk leiarstøttestab for politimeisteren og hans leiargruppe i Vest politidistrikt. Staben er delt inn i tre seksjonar, Seksjon for strategisk støtte, Seksjon for verksemdsstyring og økonomi, og Seksjon for dokumentforvalting og arkiv. Seksjon for verksemdstyring og økonomi jobbar mellom anna innafor fagfelta strategisk analyse, controlling, budsjettering