Utdanning i Bergen

Utdanning i Bergen er en strategisk nettverksorganisasjon som legger til rette for samarbeid og kompetansebygging mellom utdanningsinstitusjoner, kommune, fylke, studenter og næringsliv i regionen. I fellesskap jobber vi for å utvikle og styrke Bergens posisjon som en fremragende kunnskaps- og studieby. Vi arbeider for at motiverte studenter skal velge Bergen, og at nyutdannede blir værende i regionen etter endt utdanning.