Rektor på UiB

Få et innblikk i arbeidshverdagen til UiBs rektor. Bli med rektor Margareth Hagen som jobbskygge for en dag, og lær om hvordan arbeidshverdagen foregår i UiBs ledelse.

Avdeling og oppgaver:

Rektor er universitetsstyrets leder og har på universitetsstyrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av virksomheten ved Universitetet i Bergen. Bli med rektor en dag på jobben i hennes allsidige arbeidshverdag som kan innebære offentlige opptredener, styremøter, eller arbeid opp mot medier, og få innblikk i hvordan en av Norges store offentlige institusjoner ledes.  

I forbindelse med ditt Externship er oppgaven din først og fremst å registrere, følge med og bli kjent med rektors kontor og UiB-ledelsen. Det forventes ikke at du utfører konkrete oppgaver annet enn at du presenterer deg selv og følger fleksibelt med på det rektor skal arbeide med denne dagen. Målet er å gi et innblikk i styring og ledelse, men også det administrative og faglige arbeidet ved et universitet.  

Vi kan ta imot en student i en dag. Konkrete dager avtales nærmere. 

Velkommen til oss!