Skatteetaten

Har du lyst til å bli kjent med oss i Skatteetaten? Vi ønsker hele tiden å utvikle vår kompetanse, gi karrieremuligheter og tiltrekke oss nytenkende mennesker som kan se ting med friske øyne og samtidig bidra med verdifull kompetanse og erfaring.

Vi er nysgjerrig på din kompetanse, og vi ønsker å lære av deg. Under et Externship hos oss vil du få muligheten til å oppleve hvordan en vanlig arbeidsdag kan være, og erfare at vi i Skatteetaten driver med mye mer enn bare skatt! Skatteetaten holder til over hele landet, og på kontoret vårt i Bergen holder blant annet divisjonene Brukerdialog, Innsats og Innkreving til.

Brukerdialog er kontaktpunkt for Skatteetatens brukere og sikrer at skatte- og avgiftsreglene følges, og er lett å følge. Her jobber mange med veiledning, fastsetting og kontroll, men også med analyse, brukerinnsikt, utvikling og forenkling av tjenester, HR, styring og kommunikasjon.

Studieretninger som kan være aktuelle for divisjon Brukerdialog er: Rettsvitenskap og data science/maskinlæring/AI. Vi ønsker fortrinnsvis masterstudenter.

Brukerdialog kan ta imot 4 studenter.

Innsats har ansvar for behandling av blant annet oljeskatt og storbedriftskonsern. Innsats jobber også mot arbeidslivskriminalitet og med andre prioriterte risikoområder. I Innsats jobber mange med analyse, innsikt, HR, styring, jus og kommunikasjon.

Studiebakgrunn som kan være aktuelle for divisjon Innsats er HR, offentlig administrasjon og forvalting, økonomi/regnskap, samfunnsøkonomi, samfunnsvitenskap og rettsvitenskap. Fortrinnsvis fra 3. året på bachelor eller masterstudenter.

Innsats kan ta imot 4 studenter.

Innkreving

Vår del av samfunnsoppdraget er å sørge for at pengene kommer inn til finansieringen av det fantastiske velferdssamfunnet vi har. Divisjonen står akkurat nå på startstreken i et stort digitaliseringsprogram som er en av de største moderniseringsprogrammene i offentlig sektor. Vi skal forenkle og forbedre prosesser som skal gjøre det enklere for brukeren å gjøre opp for seg. Hos oss jobber vi med landsdekkende oppgaver innenfor forskjellige fagområder, det er blant annet oppgaver knyttet til innkreving av ulike kravstyper, analyse, brukerinnsikt, jus, forretningsutvikling, styring, internkontroll, kommunikasjon og HR.

For innkreving vil det være rettsvitenskap som er aktuell utdanningsbakgrunn. Gjerne på masternivå. 

Innkreving kan ta imot 2 studenter. 

Tidspunkt for Externship hos oss er fastsatt og vil bli 12. - 14. april 2023 ved skattekontoret i Bergen. Få frem i søknaden hvilken avdeling i Skatteetaten du ønsker deg til.