Shearwater Geoservices

Shearwater Geoservices er verdens ledende full-service seismikkselskap som leverer høykvalitetsdata fra havbunnen. Vi har kontorer over hele verden, og på hovedkontoret i Bergen sitter tverrfaglige team innen offshore og onshore HR. Vårt fokus er strategisk utvikling og prosessforbedring. Se hvordan vi arbeider og bli kjent med mulighetene!

I Shearwater Geoservices har vi en sterk tro på at våre menneskelige ressurser danner grunnlaget for suksessene vi kan se frem til i fremtiden. Vi er en arbeidsplass som utfordrer, støtter og utvikler, slik at våre ansatte kan nå sine personlige og profesjonelle mål. Vi vet også at mangfold og inkludering er en avgjørende faktor for å stimulere innovasjon og nytenkning, derfor er vi stolt over å ha et bredt mangfold av kulturer, kunnskaper og ekspertiser fordelt på våre kontorer og båter rundt om i verden.

Vi vet at HR er langt mer enn bare ivaretakelse av ansatte, og søker stadig etter å videreutvikle våre prosesser og systemer for å være en fremtidsrettet arbeidsplass. I Shearwater vil du møte alt fra crewing-koordinatorer med offshoreansvar, til HR spesialister og generalister. Vi ønsker å vise frem de mange mulighetene som finnes innen HR og organisasjon.

Som Externshipstudent vil du få muligheten til å få innblikk i noen av våre kjerneprosjekter innen HR-utvikling, og jobbe sammen med et internasjonalt team for å komme med ideer til nye løsninger.  

Forventninger til studentene som søker Externship hos oss: 

Studenten(e) kan være fra flere studieretninger, mest relevant innen samfunnsfag, organisasjonspsykologi, HR e.l.  Dette kan også være aktuelt for studenter med utdanning innen hav og bærekraft, dersom man ønsker å utforske HR-siden av seismikken.

Du vil følge en ansatt med utdanning innen arbeids- og organisasjonspsykologi.  Vi liker at folk er nysgjerrige og ønsker gjerne å ta imot studenter som er åpne for idemyldring og sparring. Du som er under utdanning har et verdifullt perspektiv og sitter ofte med den nyeste og mest relevante kunnskapen.  Vi informerer også om at arbeidsspråk vil være både norsk og engelsk  

Shearwater kan ta imot 2 studenter.