Sammen Studentliv

Er du interessert i organisasjonsdrift?

Sammen Studentliv er Studentsamskipnaden på Vestlandet sitt tilbud til studentorganisasjoner og studenter med verv. Arbeid innebærer tett samarbeid med og oppfølging av over 300 studentorganisasjoner på Vestlandet. Vårt mål er å gi studentene de nødvendige verktøyene de trenger for å drive en studentorganisasjon, med kurs og individuell veiledning innen tema som organisasjonsdrift, HR og økonomi. Vi jobber også strategisk med å øke deltakelse og engasjement i studentfrivilligheten. I tillegg gjennomfører vi større arrangement som Studentlivkonferansen, Studenttorg og nettverksdager.  

Sammen Studentliv har to rådgivere. Det er en variert arbeidsdag, som varierer mellom kurs, veiledning eller prosjektbasert arbeid opp mot arrangementer. 

Om du ønsker å søke Externship hos oss har vi har ingen krav om utdanningsbakgrunn, men ønsker gjerne at du har interesse for organisasjonsdrift. 

Vi kan ta imot to studenter. Her kan du lese mer om Sammen Studentliv

Velkommen til oss!