Sammen bærekraft

Har du lyst å følge en ansatt som arbeider med bærekraft?

Få innblikk i hvordan bærekraftsansvarlig i Sammen jobber for å implementere bærekraft i en organisasjon med fem ulike virksomhetsområder og over 500 ansatte.

Sammen er Studentsamskipnaden på Vestlandet, som jobber for at studenter på Vestlandet skal få en flott studietid. Gjennom Sammen får studenter tilgang til treningssentre, barnehager, helsetjenester, boliger, kafeer med mer. Alt overskudd går tilbake til studenter. Sammen med utdanningsinstitusjonene arbeider vi for å utvikle det helhetlige læringsmiljøet for studenter på Vestlandet. Ved å tilby gode velferdsordninger og et fagtilbud av høy kvalitet, vil vi i samarbeid gjøre Vestlandet til et attraktivt sted å studere.   

Bærekraftsansvarlig har ansvar for Sammen sin satsing på bærekraft både internt i organisasjonen, men også i for å tilrettelegge for at studentene kan ta bærekraftige valg i hverdagen. Stillingen innebærer spennende utfordringer med å implementere bærekraft i de ulike virksomhetsområdene gjennom utvikling av strategi og tiltak.   

Bærekraftsansvarlig i Sammen jobber tett med ledergruppen og virksomhetsområdene for å forankre bærekraft i hele organisasjonen. Arbeidsoppgavene preges av prosjekt, strategiutvikling, kommunikasjon og rådgivning.   

Bærekraftsansvarlig i Sammen tar imot 1 student som kan følge hennes  arbeidshverdag gjennom  2 dager i Externship. 

Aktuell utdanningsbakgrunn: Du bør være interessert i bærekraft, men alle typer utdanningsbakgrunner er aktuell.