Nav Askøy

NAV forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sjukepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

NAV er en stor arbeidsgiver i Norge, med omlag 18 000 ansatte innenfor et stort antall ulike fagområder. Her er karrieremulighetene mange! NAV følger i hovedsak fylkesinndelingen, og hvert fylke er igjen delt inn i sine regioner. Inkluderingskontakten jobber på regionsnivå. Region Vest er nest størst i Vestland, med ansvar for kommunene Askøy og Øygarden.

Arbeidsoppgavene består i stor grad av å etablere og vedlikeholde dialog med offentlige og private bedrifter i regionen.

Altså - du er mye ute hos bedriftene, får bredt kontaktnett og får sett mye av det som rører seg i næringslivet. Inkluderingskontakten har ikke selv personlig oppfølging/veiledning av jobbsøkere, men samarbeider tett med andre avdelinger/kollegaer med jobbsøkerporteføljer som jobber mot samme mål. Du deltar derfor på markedsmøter lokalt og regionalt og bidrar med kunnskap om muligheter i arbeidsmarkedet. Du samarbeider også med markedskontakter i andre regioner, og bringer oppdrag og informasjon til og fra egen region. Det ligger også til arbeidet å bistå bedrifter med å finne kandidater til ledige stillinger. I denne sammenheng har du også utstrakt dialog med aktuelle kandidater, samt samarbeid med øvrige kollegaer med ansvar for oppfølging av kandidatene. Ellers bidrar markedskoordinator med arbeidsmarkedsstatistikk og ledelsesstøtte i diverse sammenhenger. Samarbeid med næringslivsforeninger, gjennomføring av jobbmesser og andre markedsarrangement er også oppgaver som ligger naturlig til stillingen. Med andre ord – meningsfull oppgave, variert arbeid, samarbeid og innsalg. 

For NAV er tverrfaglighet viktig, og studentene kan komme fra alle studieretninger. Vi jobber stadig for å finne nye måter å løse samfunnsoppdraget på. Kanskje har du spørsmål og forslag som tar oss videre?   

 Vi tar imot 1 student i Externship denne våren.