Nav Arbeidslivssenter

Interessert i inkluderande arbeidsliv og arbeidsmiljø? Bli kjent med NAV Arbeidslivssenter Vestland og inkluderende arbeidsliv.

NAV er en stor arbeidsgiver med ca. 18 000 ansatte innenfor et stort antall fagområder. Her er karrieremulighetene mange. NAV Arbeidslivssenter er et av staten sine virkemiddel for et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), og en samarbeidspartner for virksomhetene i IA-arbeidet. IA- avtalen har to nasjonale målsettinger: 

  • Sykefraværet skal reduseres med 10 % sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.
  • Frafall fra arbeidslivet skal reduseres Innsatsområdene i IA-avtalen er forebyggende arbeidsmiljøarbeid og lange, gjentakende sykefravær. 

IA- rådgiverne hos oss har blant annet kompetanse på forebyggende arbeidsmiljøarbeid, helsefremmende arbeidsplasser, organisasjon og ledelse, prosessledelse, sykefraværsoppfølging, veiledningskompetanse, tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne, flerkulturelle arbeidsplasser, god livsfase- og seniorpolitikk. 

Den viktigste oppgaven vår er å støtte virksomhetene i å oppnå deres ambisjon om et inkluderende arbeidsliv. Dette gjøres gjennom veiledning og kompetansebygging. NAV Arbeidslivssenter Vestland er organisert med 3 avdelinger. Vi samarbeider med NAV kontorene om å levere gode IA-tjenester til virksomheter i hele fylket. Våre ansatte er samlokalisert med NAV kontorene. Arbeidssted for dette Externship vil være avdeling Bergen. Her jobber det ca. 300 ansatte, som kommer fra både kommunal- og statlig NAV kontor og ulike spesialtjenester.   

Nav Arbeidslivssenter kan ta imot 2 studenter.