Logoped Marit Velure Andersen

Er du interessert i å få innblikk i hva en logoped arbeider med? Logopeden utreder og jobber med mennesker som har ulike former for kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker, taleflytvansker (stamming eller løpsk tale) og svelgevansker.

I Externship får du følge logoped Marit Velure Andersen i 2 dager, og får et innblikk i hennes arbeidshverdag som logoped. 

Marit har jobbet i grunnskolen i over 40 år og har hatt fast stilling som både lærer, spesialpedagog og Logoped i Osterøy kommune.  Marit har nå sitt eget foretak der hun tar logopediske oppdrag for Osterøy kommune. Hun arbeider tett sammen med PPT, skole og barnehageledere i kommunen.  Hun arbeider særlig med språklydsproblematikk hos barn og unge, stamming, pasienter som har behov for pust og språktrening.

Du vil være med Marit på ulike oppdrag på Osterøy der du får observere, men også delta (om du vil) i oppgaver/læringsaktiviteter/spill/lek med elever og klienter. Reiseveien til Osterøy tar en halv time med tog og buss, Osterøy er nabokommune med Bergen. Marit bruker bil i forbindelse med oppdrag hun har på ulike skoler, barnehager og sykehjem. Det er ikke nødvendig med egen bil for å være med her.  

Aktuell studiebakgrunn for Externship hos Marit er master i logopedi eller pedagogikk, spesialpedagogikk, barnehage/førskolelærer, psykologi eller språkvitenskapelig bakgrunn. 

Marit kan ta imot 2 studenter.