Itslearning

Få et unikt innblikk i moderne produktforvaltning.

I et Externship hos oss i itslearning vil vi strekke oss etter å la deg få innsyn i, og delta i, så mange av disse aktivitetene det er mulig å presse inn i to dager. Målet er at du skal få et godt overblikk over hvordan hverdagen er for de ulike rollene i teamet vårt.

Vi kan ta imot 3 studenter som er interessert i produktforvaltning. 

Produktforvaltningsteamet har ansvaret for strategi, forvaltning, design og produkteierskap for læringsplattformen itslearning. Vi jobber daglig sammen med lokale og internasjonale utviklingsteam for å levere verktøy som gjør arbeidsdagen bedre for studenter, elever, lærere og forelesere over hele verden.  Vi jobber med et bredt sett av oppgaver som inkluderer:

  • utvikling og detaljering av produktstrategi
  • analyse av kunde- og brukerbehov
  • design
  • konseptdesign
  • detaljert design av brukergrensesnitt.  

Externship hos oss retter seg først og fremst mot deg som har bakgrunn fra fag som informasjonsvitenskap, informatikk, strategi og ledelse, interaksjonsdesign eller webdesign.

Vi vil tilstrebe å tilpasse opplegget avhengig av din bakgrunn slik at både du og vi får mest mulig utbytte av disse dagene.  

Arbeidsdagen vår er ikke spesielt rutinepreget, og selv om vi vil legge opp til et variert innhold bør du være forberedt på å måtte hoppe mellom ulike møter, aktiviteter og arbeidsoppgaver gjennom dagene. Vi vil fokusere på innsyn på tvers av hva vi jobber med, og ikke gå dypt inn i de ulike rollene.  Vi er en internasjonal arbeidsplass, og arbeidsspråket er engelsk. Selv om mye foregår på norsk, må du være forberedt på å snakke engelsk for å kunne delta i diskusjon og følge med på møter.  

Vi ønsker å starte Externship-dagene med at du presenterer deg selv og dine forventninger, og avslutte med at du presenterer din kompetanse og hvordan du ser for deg at den passer inn med det du har observert hos oss. Vi har et sterkt fokus på brukerbehov, og en stor del av vårt arbeid involverer brukertesting og annen kartlegging av behov og problemstillinger. Vi ønsker at du tar en aktiv del i dette arbeidet, gjerne ved at du selv deltar i en brukertest innen et område vi jobber med i det tidsrommet du besøker oss.  

Velkommen til oss i itslearning